ชี้ทางสว่างกกต.ส่งตีความที่”ราชบัณฑิตยสถาน”

“คณิน”ค้านกกต. ส่งศาลรธน.ตีความคำในกฎหมายเลือกตั้ง แนะส่ง “ราชบัณฑิตยสถาน”ดีกว่า เหตุเป็นกลางทางการเมือง-มีความรู้ด้านภาษา เรียกร้อง”มีชัย” ออกมาอธิบายให้กระจ่าง เมื่อวันที่ 17ก.ย.นายคณิน บุญสุวรรณ ประธานคณะทำงานติดตามการร่างรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทย กล่าวกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จะส่งศาลรัฐธรรมนูญตีความคำว่า “การเลือกตั้งแล้วเสร็จ”

ว่า ตนไม่เห็นด้วยที่จะส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยในเรื่องนี้  ด้วยเหตุผลว่า คำว่า “แล้วเสร็จ”นี้ ความจริงไม่ใช่ปัญหาข้อกฎหมาย แต่เป็นปัญหาทางภาษา ซึ่งอาจจะทำให้เข้าใจไม่ตรงกันได้ ดังนั้นผู้ที่จะตัดสินชี้ขาดได้ดีที่สุด น่าจะเป็นสำนักราชบัณฑิตยสถานมากกว่าที่จะเป็นศาลรัฐธรรมนูญ เพราะราชบัณฑิตยสถาน นอกจากจะเป็นผู้เชี่ยวชาญทางภาษาแล้วยังเป็นกลางทางการเมือง ซึ่ง ศาลรัฐธรรมนูญชุดปัจจุบันถือว่ามีส่วนได้ส่วนเสียกับการบังคับใช้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ นอกจากนี้การส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยล่วงหน้าว่าการเลือกตั้งแล้วเสร็จหมายถึงเมื่อไรก็เท่ากับว่าเรายอมให้ศาลรัฐธรรมนูญเขียนรัฐธรรมนูญขึ้นใหม่ในเรื่องเดียวกัน ทั้งที่ยังไม่ได้ใช้บังคับเลย อีกทั้งยังจะกลายเป็นแบบอย่างที่ใครต่อใครที่กำลังต่อสู้เอาชนะคะคานกันในทางการเมืองจะพากันเอาอย่างคือส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยในทุกเรื่องที่ยังไม่ได้เริ่มต้นใช้บังคับซึ่งจะนำมาซึ่งความวุ่นวายโดยใช่เหตุ. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews